Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Thanh tra nội vụ Thanh tra nội vụ

Hoàn thành 100% kế hoạch Thanh tra của Sở Nội vụ năm 2019 (10/01/2020)

         Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2018; Theo đó, Kế hoạch được phê duyệt gồm 04 cuộc thanh tra, trong đó 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 01 cu...

Xem thêm >>

Tổ chức bộ máy, biên chế & PCP Tổ chức bộ máy, biên chế & PCP

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Thông báo - VB điều hành Thông báo - VB điều hành

Văn bản mới Văn bản mới

 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư sửa đổi bổ sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC và người lao động
 Công văn số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ v/v tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã
 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắt ứng xử trên mạng xã hội.

Video Video

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-