Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Danh sách tin Danh sách tin

Ngày 25/11/2016, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016...
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tiền Giang...
Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 32/BC-SNV về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013 của tỉnh Tiền Giang...
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp, tham mưu cho công chức cấp tỉnh, huyện
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp, tham mưu cho công chức cấp tỉnh, huyện

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 của tỉnh Tiền Giang, sáng ngày 04 tháng 8 năm 2014, tại Trường Chính trị, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp, tham mưu cho các cán bộ, công chức đang làm công tác tổng hợp, tham m...

Liên kết Liên kết