Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
       Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.      Nghị định...
Tiền Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng quy tắc ứng xử cho cán bộ công chức tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh năm 2017 Tiền Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng quy tắc ứng xử cho cán bộ công chức tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh năm 2017
     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, từ ngày 19/9/2017 - 29/9/2017, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kỹ...
Tỉnh Tiền Giang tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tỉnh Tiền Giang tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
       Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 11/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch...
Khai giảng lớp đại học hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành Quản lý nhà nước, niên khóa 2016-2020 Khai giảng lớp đại học hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành Quản lý nhà nước, niên khóa 2016-2020
     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 của tỉnh Tiền Giang và trong khuôn khổ chương trình liên kết đào, ngày 09 tháng 01 năm 2017, tại Trường Đại học...
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016 Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016
Ngày 25/11/2016, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016.
Ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ: Công tác thu hút nguồn nhân lực trình độ cao luôn được quan tâm Ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ: Công tác thu hút nguồn nhân lực trình độ cao luôn được quan tâm
     Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thu hút được nhiều nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự...
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ” năm 2016 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ” năm 2016
Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 21/3/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng "Kỹ năng giao tiếp, đạo đức...
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, giai đoạn 2016 – 2025. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, giai đoạn 2016 – 2025.
Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 tại Quyết định 163/QĐ-TTg, với mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh...
Tỉnh Tiền Giang có nhu cầu thu hút 96 chỉ tiêu sau đại học trong năm 2016 Tỉnh Tiền Giang có nhu cầu thu hút 96 chỉ tiêu sau đại học trong năm 2016
Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định số 232/QĐ-UBND ban hành danh sách các chuyên ngành đào tạo sau đại học cần thu hút của tỉnh Tiền Giang năm 2016 (xem...
Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng Kỹ năng kiểm tra, giám sát công việc cho công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và cấp huyện. Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng Kỹ năng kiểm tra, giám sát công việc cho công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và cấp huyện.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại Trường Chính trị; Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ...

Văn bản mới Văn bản mới

 Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
 Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017

Liên kết Liên kết