Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tỉnh Tiền Giang tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tỉnh Tiền Giang tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
       Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 11/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch...
Khai giảng lớp đại học hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành Quản lý nhà nước, niên khóa 2016-2020 Khai giảng lớp đại học hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành Quản lý nhà nước, niên khóa 2016-2020
     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 của tỉnh Tiền Giang và trong khuôn khổ chương trình liên kết đào, ngày 09 tháng 01 năm 2017, tại Trường Đại học...
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016 Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016
Ngày 25/11/2016, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, khóa 31 năm 2016.
Ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ: Công tác thu hút nguồn nhân lực trình độ cao luôn được quan tâm Ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ: Công tác thu hút nguồn nhân lực trình độ cao luôn được quan tâm
     Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thu hút được nhiều nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự...
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ” năm 2016 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ” năm 2016
Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 21/3/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng "Kỹ năng giao tiếp, đạo đức...
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, giai đoạn 2016 – 2025. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, giai đoạn 2016 – 2025.
Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 tại Quyết định 163/QĐ-TTg, với mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh...
Tỉnh Tiền Giang có nhu cầu thu hút 96 chỉ tiêu sau đại học trong năm 2016 Tỉnh Tiền Giang có nhu cầu thu hút 96 chỉ tiêu sau đại học trong năm 2016
Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định số 232/QĐ-UBND ban hành danh sách các chuyên ngành đào tạo sau đại học cần thu hút của tỉnh Tiền Giang năm 2016 (xem...
Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng Kỹ năng kiểm tra, giám sát công việc cho công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và cấp huyện. Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng Kỹ năng kiểm tra, giám sát công việc cho công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và cấp huyện.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại Trường Chính trị; Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ...
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ’’ năm 2015 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ’’ năm 2015
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, sáng ngày 03 tháng 8 năm 2015 tại Trường Chính trị, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định bổ sung 07 chỉ tiêu có trình độ sau đại học thuộc các chuyên ngành đào tạo cần thu hút về tỉnh Tiền Giang công tác trong năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định bổ sung 07 chỉ tiêu có trình độ sau đại học thuộc các chuyên ngành đào tạo cần thu hút về tỉnh Tiền Giang công tác trong năm 2015.
Qua rà soát chỉ tiêu biên chế hiện có và để kịp thời bổ sung nhân sự cho các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông và Ủy ban nhân dân...

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết