Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ tổ chức buổi Tọa đàm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII
06/11/2018

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức buổi Tọa đàm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII. Buổi Tọa đàm do đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Bí Thư Đảng ủy Sở Nội vụ chủ trì; tham dự tọa đàm gồm có các đồng chí trong BCH Đảng ủy Sở Nội vụ, các đồng chí là Bí, Phó Bí thư, chi ủy viên và các Đảng viên của 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được xem phim tư liệu” Bác Hồ với xây dựng Đảng”. Sau đó,  Đảng viên trong Đảng bộ tập trung tham luận với các chủ đề: “Phát huy vai trò của Chi bộ trong ngăn chặn đẩy lùi mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp, cải tiến, sáng kiến, hiệu quả”; “Nghiên cứu vận dụng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Sở Nội vụ”; “Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên hiện nay”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác”,....

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao kết quả của buổi tọa đàm, những bài tham luận của các Chi bộ tại buổi tọa đàm, đã nêu được những giải pháp thực tế phù hợp với  điều kiện, tình hình thực tế tại Đảng ủy, BCH Công đoàn mà vận dụng tổ chức quán triệt đến Đảng viên, Đoàn viên công đoàn, Đoàn thanh niên.

Ngoài ra, trong thời gian tới để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII, trong thời gian tới các chi bộ trực thuộc cần nghiên cứu, tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng, mà trực tiếp các Chi bộ, Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, đảng viên phải gương mẫu nêu gương trong học tập làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn có vai trò vận động cán bộ công chức, công đoàn viên, đoàn viên hưởng ứng thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị đề ra, tích cực tham gia và góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

2.Từng Đảng viên cần đổi mới và vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình thức, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặng đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị đạo, đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Tăng cường việc nêu gương của lãnh đạo quản lý.

3. Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng rèn luyện tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên, đoàn viên trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhiều tháng tới đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

4. Trực tiếp đẩy mạnh việc xây dựng mô hình và nhân rộng nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức thi đua rèn luyện việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tập thể, cá nhân học tập phấn đấu noi theo./.

                                                                                 ​VĂN MÚA

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-