Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020
29/10/2018

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại Phòng họp Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nữa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Bí Thư Đảng ủy Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị gồm có các đồng chí trong BCH Đảng ủy Sở Nội vụ, các đồng chí là Bí, Phó Bí thư của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

            

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hoàng Liêm, Phó Bí Thư Đảng ủy báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó Đảng ủy đã nhận xét đánh giá chung về những mặt mạnh, những chuyển biến nổi bật. Các mục tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra cơ bản hoàn thành tiến độ, cụ thể: Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ liên tục hàng năm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh và được Đảng ủy cấp trên khen thưởng Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh; Chính quyền, các đoàn thể hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được tặng Huy chương , Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND tỉnh...

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở Sở Nội vụ hàng năm thực hiện kiểm tra đạt 100% theo kế hoạch; 06/06 chi bộ đều thực hiện tự kiểm tra theo đúng kế hoạch. Kết nạp được 11 đảng viên mới (đạt 110% cho cả nhiệm kỳ)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đánh giá cao những kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ, ngoài thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, thời gian sắp tới cần tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Sở Nội vụ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh các giải pháp đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra. Tập trung thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang, đảm bảo không vượt quá số lượng biên chế hiện có, tiếp tục xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định hiện hành của Trung ương.

2. Thường xuyên đổi mới cách làm, sáng tạo như tuyên truyền trực tiếp tại cuộc họp lệ kỳ, tuyên truyền qua email, mời báo cáo viên chuyên môn cao để giới thiệu nội dung,... nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại Sở Nội vụ; nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

3. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng hướng dẫn đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định, hướng dẫn của cơ quan Đảng cấp trên.

3. Thường xuyên quán triệt, hướng dẫn chi bộ thực hiện, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

4. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đảng viên, xếp loại đảng viên hàng năm. Kịp thời cũng cố, nâng chất lượng hoạt động của cấp ủy, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy, phân công, giao việc và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để cấp ủy hoạt động hiệu quả.

5. Lãnh đạo việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho các đoàn thể, quần chúng phát huy sáng kiến, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền. Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện chi tiêu nội bộ, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ... đúng theo quy định, quy chế, quy trình,... hiện hành; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở Nội vụ hoạt động theo điều lệ và chỉ đạo của đoàn thể cấp trên, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy chi bộ.

6. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sai phạm để nhắc nhở, kiểm điểm, hạn chế việc đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đề cao vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

VĂN MÚA

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-