Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
19/10/2020

         Thực hiện Công văn số 4849/BNV-CCHC ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Bộ Nội vụ về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;

          Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4835/UBND-KSTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước;

         Trong đó, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tích cực tổ chức thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP (dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2020) với các hình thức phù hợp, thiết thực. Riêng  Sở Thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Ấp Bắc tích cực đưa tin bài về những kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, những hoạt động sáng kiến, mô hình, điển hình tốt trong thời gian trong và sau Hội nghị.

         Chi tiết xin xem Công văn số 4835/UBND-KSTT tại đây.

BBT Website Sở Nội vụ.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương