Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Tiền Giang
03/10/2019

       Ngày 30 tháng 08 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2777/QĐ-UBND về danh mục công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

       Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2019). Như vậy, Nghị quyết này đã thay thế chính sách hỗ trợ, thu hút quy định tại Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang.

       Theo đó, Quyết định số 2777/QĐ-UBND đã công bố danh mục 02 thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ (cấp tỉnh: 01 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Tiền Giang và bãi bỏ bãi bỏ:

       - Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang;

       - Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định này có hiệc lực thi hành kể từ ký (xem chi tiết tại đây).

Thùy Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-