Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/09/2019

Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2967/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng là cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã. Nội dung bồi dưỡng dựa trên cơ sở các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu do Bộ Nội vụ chuyển giao. Các sở, ngành có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho các chức danh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời phối hợp với Trường Chính trị tỉnh để tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

Các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu bao gồm: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Tài liệu bồi dường chức danh Văn phòng - Thống kê; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Tư pháp - Hộ tịch; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Tài chính - Kê toán; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Văn hóa - Xã hội; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu. Bồi dưỡng theo hình thức “vừa làm, vừa học”, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm thông qua các chuyên đề thực tiễn do các báo cáo viên, giảng viên kiêm nhiệm.

Thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng trong năm 2019 và 2020, dự kiến như sau:

- Năm 2019, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Tư pháp - Hộ tịch (lớp 1: Từ 16/9/2019 đến 21/9/2019 với số lượng 165 người; lớp 2: Từ 23/9/2019 đến 28/9/2019 với số lượng 165 người); Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường (lĩnh vực xây dựng) tổ chức 01 lớp từ ngày 10/11/2019 đến 12/11/2019 với số lượng 150 người.

- Năm 2020, tổ chức các lớp bồi dường chuyên sâu cho các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch (nếu còn nhu cầu); Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã về kỹ năng công nghệ thông tin.

Căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, đặc điểm tình hình và tính chất chuyên môn của từng chức danh, các sở, ngành phối hợp với UBND cấp huyện, xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 đảm bảo nguyên tắc vừa làm, vừa học nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động công tác của địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Nội vụ) trước khi tổ chức thực hiện./.

(Xem và tải Quyết định 2967/QĐ-UBND tại đây)

Mộng Thường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (về công tác văn thư)
 Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-