Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang phổ biến một số quy định mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc Cao đài Tây Ninh
10/01/2018

     Từ ngày 01/01/2018 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo chính thức có hiệu lực thi hành.

     Nhằm tạo thuận lợi cho chức sắc Cao đài Tây Ninh nói riêng, tổ chức và cá nhân tôn giáo nói chung đồng thời góp phần đưa Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn đi vào cuộc sống, sáng ngày 06/01/2018, nhân Hội nghị sơ kết công tác đạo sự tháng 11 Đinh Dậu 2017 của Cao đài Tây Ninh, lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ đã triển khai phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho gần 50 vị đại biểu là chức sắc ban cai quản 29 họ đạo Cao đài Tây Ninh trong tỉnh Tiền Giang.

     Các đại biểu được nghe một số qui định về việc sử dụng kinh sách để bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, tạm giam, người bị quản lý, giam giữ tại các cơ sở quản lý; trách nhiệm của cơ quan quản lý, giam giữ; phong phẩm, bổ nhiệm, suy cử có yếu tố nước ngoài; trình tự, thủ tục thay đổi tên trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo; cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiệu lực thi hành…và nhất là 53 biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP để các ban cai quản thuận lợi trong việc thông báo, đăng ký, đề nghị các hoạt động tôn giáo diễn ra tại họ đạo.

     Qua triển khai nhìn chung các đại biểu có tiếp thu tốt./.

Trần Văn Khuê

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 449
  Tổng lượt truy cập: 615114