Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang phổ biến một số quy định mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc Cao đài Tây Ninh
10/01/2018

     Từ ngày 01/01/2018 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo chính thức có hiệu lực thi hành.

     Nhằm tạo thuận lợi cho chức sắc Cao đài Tây Ninh nói riêng, tổ chức và cá nhân tôn giáo nói chung đồng thời góp phần đưa Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn đi vào cuộc sống, sáng ngày 06/01/2018, nhân Hội nghị sơ kết công tác đạo sự tháng 11 Đinh Dậu 2017 của Cao đài Tây Ninh, lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ đã triển khai phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho gần 50 vị đại biểu là chức sắc ban cai quản 29 họ đạo Cao đài Tây Ninh trong tỉnh Tiền Giang.

     Các đại biểu được nghe một số qui định về việc sử dụng kinh sách để bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, tạm giam, người bị quản lý, giam giữ tại các cơ sở quản lý; trách nhiệm của cơ quan quản lý, giam giữ; phong phẩm, bổ nhiệm, suy cử có yếu tố nước ngoài; trình tự, thủ tục thay đổi tên trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo; cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiệu lực thi hành…và nhất là 53 biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP để các ban cai quản thuận lợi trong việc thông báo, đăng ký, đề nghị các hoạt động tôn giáo diễn ra tại họ đạo.

     Qua triển khai nhìn chung các đại biểu có tiếp thu tốt./.

Trần Văn Khuê

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-