Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
19/10/2021

          Ngày 27/8/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 909/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

          Tại Quyết định số 909/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục hành chính gồm: 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

          Các thủ tục hành chính cấp Trung ương được sửa đổi, bổ sung gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; Cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

          Các thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung bao gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Cấp bản sao và chứng thực tài​ liệu lưu trữ; Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2021 và thay thế Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Đính kèm Quyết định số 909/QĐ-BNV

                                                                                      Trương Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-