Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đợt I năm 2017) của tỉnh Tiền Giang
28/11/2016

     Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 5205/BNV-TCBC về việc thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2017 của tỉnh Tiền Giang;

     Theo đó, sau khi thẩm tra 25 trường hợp thực hiện tinh giản biên chế đợt I năm 2017 của tỉnh Tiền Giang, Bộ Nội vụ đã thống nhất tinh giản biên chế đối với 21 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: 18 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 03 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Trong đó:

     - Cơ quan Đảng, đoàn thể: 01 người;

     - Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 08 người;

     - Các đơn vị sự nghiệp công lập: 09 người;

     - Cán bộ, công chức cấp xã: 03 người.

     Không thực hiện tinh giản biên chế đối với 04 trường hợp do nguyên nhân tinh giản biên chế chưa phù hợp theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

     Sở Nội vụ đã thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ theo quy định.

Văn Phải

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-