Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Các chế độ, chính sách đối với đội viên đề án 500
20/11/2018

Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 500); Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/ 2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 500. Tiền Giang đã tuyển 09 đội viên về công tác tại các xã Gia Thuận, Kiểng Phước, Phước Trung thuộc huyện Gò Công Đông và Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Tân, Phú Đông thuộc huyện Tân Phú Đông. Hiện tại, đã có 02 Đội viên đã được xét chuyển vào công chức cấp xã.

Các Đội viên tham gia Đề án được áp dụng các chính sách như sau:

- Được hưởng các khoản chi trả trực tiếp như: Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp; Chi hỗ trợ, trợ cấp cho đội viên theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tiền tàu xe đi và về thăm gia đình khi nghỉ hàng năm…..

- Được tham gia thi tuyển, xét tuyển vào chức danh công chức cấp xã tại huyện nơi Đội viên công tác. Trường hợp tham gia dự tuyển tại huyện khác trên địa bàn của tỉnh thì huyện đó phải thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án 500. Đồng thời, nếu trúng tuyển vào các chức danh công chức cấp xã ở những huyện nêu trên thì không phải bồi hoàn kinh phí đào tạo, tiền lương và các khoảng phụ cấp lương đã được hưởng theo quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Được ưu tiên xem xét, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ sở để chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; được xem xét, chuyển thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và nhu cầu sử dụng của địa phương.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng Đội viên Đề án và tổng hợp vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chung của địa phương.

Xem chi tiết: Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính, văn bản số 2436/BNV-CTTN ngày 10/5/2017của Bộ Nội vụ và Công văn số 4793/UBND-NC ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng Đội viên Đề án 500 tại đây.

Thế Anh - P.XDCQ&CTTN

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (về công tác văn thư)
 Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-