Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Công bố danh mục Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương và Tín ngưỡng tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
06/08/2018

      Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND về Công bố danh mục Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương và Tín ngưỡng tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

     Theo đó, Quyết định công bố danh mục 54 Thủ tục hành chính, trong đó: cấp tỉnh 36 thủ tục (01 thủ tục lĩnh vực Chính quyền địa phương và 35 thủ tục lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo); cấp huyện 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo; cấp xã 10 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo.

     Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2191/QĐ-BNV ngày 07 tháng 7 năm 2017; Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 và được công bố công khai tại Sở Nội vụ.

      Chi tiết xin xem thêm tại Quyết định số 1290/QĐ-UBND; Quyết định số 2191/QĐ-BNV; Quyết định số 199/QĐ-BNV./.

Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-