Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện dần đi vào nề nếp
09/04/2015

Thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 228/KH-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Sở Nội vụ v/v kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Từ ngày 22/8/2013 đến ngày 13/9/2013, Đoàn kiểm tra của Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 20 phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 228/KH-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Sở Nội vụ v/v kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Từ ngày 22/8/2013 đến ngày 13/9/2013, Đoàn kiểm tra của Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 20 phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

    Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác văn thư, lưu trữ như: 
    - Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ bằng nhiều hình thức như: Triển khai lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan; sao gửi văn bản đến từng bộ phận để nghiên cứu thực hiện. Các đơn vị đều bố trí 01 công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.
    - Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, các đơn vị đã xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ như: Danh mục hồ sơ; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu… 
    - Trong hoạt động nghiệp vụ văn thư: công tác ban hành, quản lý, theo dõi văn bản đi, đến được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, theo quy định; việc quản lý con dấu đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra mất mát thất lạc.... 
    - Trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ: các đơn vị đã quan tâm bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị khác phục vụ tốt cho công tác lưu trữ tài liệu như Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công; Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cái Bè… Một số đơn vị thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Phước (chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu từ năm 1994 đến năm 2011, tổng cộng: 30 mét); Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho (chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu cấp quyền sở hữu nhà từ 2005 đến 2012, tổng cộng: 26 mét)…
    Đoàn kiểm tra cũng nêu lên một số hạn chế, thiếu sót của các đơn vị để các đơn vị khắc phục, đổi mới nhằm từng bước hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ, để công tác này ngày càng được nâng cao, phục vụ kịp thời trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo đơn vị trong giai đoạn hiện nay.


Trương Thủy
(Chi cục Văn thư – Lưu trữ)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-