Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Giới thiệu về luật thanh niên năm 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành và công tác sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thanh niên năm 2005
20/11/2018

 

1. Luật Thanh niên được Quốc thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ 01/7/2018, gồm 06 Chương và 36 Điều.

Luật Thanh niên đã cụ thể các nhóm quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong các lĩnh vực: học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường, văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao, hôn nhân và gia đình, quản lý nhà nước và xã hội. Luật cũng quy định trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, đồng thời cũng quy định trách nhiệm của nhà nước đối với các nhóm thanh niên đặc thù, bao gồm: thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo…..

Xem chi tiết Luật thanh niên năm 2005 tại đây

2. Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, theo đó, Nghị định quy định các chính sách đối với thanh niên thuộc các nhóm yếu thế trong xã hội như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có tài năng, thanh niên tàn tật, nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý hoặc sau cải tạo, cụ thể như:

- Đối với thanh niên dân tộc thiểu số: nếu được cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở dạy nghề công lập sẽ được hưởng trợ cấp xã hội và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú; Thanh niên dân tộc thiểu số của hộ nghèo, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được miễn học phí, cấp học bổng, giáo trình học tập và được ưu tiên bố trí chỗ ở tại ký túc xá....

- Đối với thanh niên có tài năng: được ưu tiên tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại các trường năng khiếu, trường chuyên ở trong nước hoặc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; được cấp học bổng, được hỗ trợ về điều kiện, phương tiện học tập, huấn luyện theo quy định để phát triển trở thành những người tài năng; được ưu tiên quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành cán bộ khoa học, lãnh đạo, quản lý....

- Đối với thanh niên tàn tật được hưởng các chính sách ưu đãi về khám, chữa bệnh theo quy định; Thanh niên nhiệm HIV/AIDS theo học các cơ sở dạy nghề được giảm tối thiểu 20% phí học nghề; Thanh niên sau cai nghiện ma tuý hoặc sau cải tạo được chính quyền cơ sở, gia đình và các tổ chức tiếp nhận, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm.....

Xem chi tiết Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của Chính phủ tại đây

3. Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP, theo đó, Nghị định đã giao Bộ Nội vụ có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, trong đó, đã bổ sung quy định về trách nhiệm địa phương như sau:

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; phân bổ dự toán kinh phí xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên; Giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên….

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên; Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên Việt Nam tại địa phương; định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên; Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương …

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên theo phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem chi tiết Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ tại đây

4. Sau hơn 10 năm triển khai, Luật Thanh niên đã là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đảm bảo thực hiện các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, xuất hiện nhiều vấn đề mới liên quan đến thanh niên và việc thực hiện Luật Thanh niên đã bộc lộ nhiều tồn tại như: Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi đó Luật Thanh niên chỉ quy định 08 nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh niên; một số quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong Luật Thanh niên về việc tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, giải trí, chăm sóc sức khỏe... tính khả thi chưa cao; các vấn đề mới phát sinh cần được bổ sung như: quyền phản biện; đối thoại với thanh niên; chính sách đối với hoạt động tình nguyện; chính sách đối với thanh niên của hộ nghèo, di cư....Do đó, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ soạn thảo dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi để sớm trình Quốc hội thông qua theo quy định.

Xem chi tiết Đề cương dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi, dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên tại đây./.

Thế Anh - P.XDCQ&CTTN

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-