Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hoàn thành 100% kế hoạch Thanh tra của Sở Nội vụ năm 2019
10/01/2020

         Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2018; Theo đó, Kế hoạch được phê duyệt gồm 04 cuộc thanh tra, trong đó 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 01 cuộc thanh tra hành chính gồm:  Cấp huyện 02, đơn vị trực thuộc sở 01 và sở, ngành 01.

         Việc tổ chức và thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng tiến độ và kế hoạch, kết thúc thanh tra Trưởng đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra trình người ra quyết định thanh tra (Giám đốc) đảm bảo theo thời gian quy định. Qua thanh tra đã kiến nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (đối tượng thanh tra) thực hiện khắc phục, chấn chỉnh các sai phạm qua thanh tra theo đúng quy định pháp luật; Kiến nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh, chỉ đạo, điều hành các nội dung thanh tra trong giai đoạn thanh tra chưa đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

         Đồng thời, qua thanh tra đã kiến nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (đối tượng thanh tra) hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức (xét tuyển) đối với 01 viên chức và kiểm điểm trách nhiệm đối với 11 Lãnh đạo Phòng và Chuyên viên theo thẩm quyền, trong đó, cấp huyện 09 gồm: 05 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 02 Chuyên viên; sở, ngành 02 gồm: 01 Quyền Chánh Văn phòng và 01 Cán sự được phân công thực hiện tham mưu chưa đảm bảo theo đúng quy định pháp luật trong giai đoạn thanh tra.

         ​Ngoài ra, Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức thực hiện hoàn thành một cuộc kiểm tra sau Kết luận thanh tra chuyên ngành tại 03 đơn vị (02 cấp huyện, 01 sở, ngành) theo Kế hoạch số 2453/KH-SNV ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Kết quả, trong năm 2019 Thanh tra Sở Nội vụ hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt.

 Thành Nhân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (về công tác văn thư)
 Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-