Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và lịch thẩm định
05/04/2016

​- Công văn 645/SNV-CCVC ngày 05/4/2016 của Sở Nội vụ về việc hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và lịch thẩm định (xem chi tiết tại đây);
- Quyết định số 2031/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây)
- Danh mục vị trí việc làm của khối huyện (xem và tải tại đây)
- Danh mục vị trí việc làm của khối thị xã, thành phố (xem và tải tại đây)
- Danh mục vị trí việc làm của khối sở, ngành tỉnh:
1. Lãnh đạo HĐND – UBND (xem và tải tại đây)
2. VP Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh (xem và tải tại đây)
3. VP UBND tỉnh (xem và tải tại đây)
4. Sở Nội vụ (xem và tải tại đây)
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư (xem và tải tại đây)
6. Sở Tài chính (xem và tải tại đây)
7. Sở Giao thông và Vận tải (xem và tải tại đây)
8. Sở Xây dựng (xem và tải tại đây)
9. Sở Công thương (xem và tải tại đây)
10. Sở Tài nguyên và Môi trường (xem và tải tại đây)
11. Sở Khoa học và Công nghệ (xem và tải tại đây)
12. Sở Nông nghiệp và PTNT (xem và tải tại đây)
13. Sở Thông tin và Truyền thông (xem và tải tại đây)
14. Sở Giáo dục và Đào tạo (xem và tải tại đây)
15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (xem và tải tại đây)
16. Sở Y tế (xem và tải tại đây)
17. Sở Lao động, Thương binh và xã hội (xem và tải tại đây)
18. Sở Tư pháp (xem và tải tại đây)
19. Sở Ngoại vụ (xem và tải tại đây)
20. Thanh tra tỉnh (xem và tải tại đây)
21. Ban quản lý các Khu công nghiệp (xem và tải tại đây)
- 14 mẫu mô tả công việc (PL 5) thuộc nhóm công việc hỗ trợ phục vụ (xem và tải tại đây)
- 06 phụ lục hướng dẫn mô tả công việc và khung năng lực nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý (xem và tải tại đây)
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 149
  Tổng lượt truy cập: 615694