Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Nội vụ lần thứ IV (2020-2025)
19/08/2020

         Sáng ngày 14/7/2020, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Nội vụ lần thứ IV năm 2020. Chủ trì Hội nghị gồm Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; tham dự còn có toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ.

         Tại Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020) và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 5 năm tới (2020 - 2025); đồng thời, tuyên dương, khen thưởng 04 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua của Sở Nội vụ, giai đoạn 2015 - 2020.

         Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua của ngành Nội vụ được diễn ra thường xuyên, rộng khắp với các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ...được phát động trong công chức, viên chức và người lao động cơ quan đã phát huy được tinh thần lao động sáng tạo, tích cực chủ động trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm của cơ quan.

         Với những kết quả đạt được trong giai đoạn (2015-2020), Sở Nội vụ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 cá nhân; Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; 15 lượt cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 lượt tập thể và 55 lượt cá nhân.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua, tiếp tục hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác của ngành trong giai đoạn 2020 - 2025; toàn ngành Nội vụ quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được Bộ Nội vụ, UBND tỉnh giao; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác, thi đua khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng của ngành Nội vụ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để làm nòng cốt trong phong trào thi đua; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, bình xét, khen thưởng kịp thời nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng hiệu quả hơn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Trọng Luân

Một số hình ảnh tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến

Bà Trần Thị Thanh Tuyết - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ phát động Phong trào thi đua ngành Nội vụ giai đoạn 2021-2025

Tập thể Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương