Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 9 tháng đầu năm 2019
28/10/2019

         Sáng ngày 24/10/2019, Ban Thi đua- Khen thưởng cùng với đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các huyện, thành, thị họp sơ kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2019, hội nghị do ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì.

         Trong 9 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng gặp không ít những khó khăn nhất định nhưng các huyện đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội và đạt một số kết quả khả quan, như: Tổng thu ngân sách của các huyện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1.396 tỷ đồng, thu đạt và vượt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện 92.625 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch, tăng 13,3% so với cùng kỳ; sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản các huyện tiếp tục thực hiện và duy trì (như Cái Bè đạt 87%; Tân Phước đạt 85.4%; Gò Công Tây đạt 82.9%, Chợ Gạo đạt 82.8%; …); Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, các hoạt động văn hóa được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi và nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, gắn liền với những ngày tết, lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

         Kết quả thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đạt hiệu quả cao như Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, toàn tỉnh có 76/144 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong 9 tháng đầu năm 2019, Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã vận động 10,5 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, xây mới 68 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 2,64 tỷ đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động 2,119 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 2.435 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong 9 tháng đầu năm 2019 có 450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 60% so với Nghị quyết năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2018 (toàn tỉnh hiện có 5.439 doanh nghiệp, 62.908 hộ kinh doanh; có 01 liên hiệp hợp tác xã, 187 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và 563 tổ hợp tác đang hoạt động)....

         Kết luận hội nghị, ông Huỳnh Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong 9 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đề nghị các Phòng Nội vụ tập trung thực hiện các công việc như: quyết tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hoá công sở đến từng công chức, viên chức; đẩy mạnh các phong trao thi đua thiết thực chào mừng đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp tổ chức vào năm 2020; khẩn trương kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua để tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh năm 2019 trước Tết Nguyên đán Canh Tý; tiếp tục tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội...

ĐÌNH HẢI

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-