Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
12/03/2019

 

Ngày 21tháng 02 năm 2019, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và sơ kết chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Hội nghị do đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở, Bí Thư Đảng ủy Sở Nội vụ chủ trì; tham dự hội nghị gồm có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí, Phó Bí thư và cùng tất cả đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đức, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, CN UBKT Đảng ủy Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đã nghe đồng chí Huỳnh Thị Lan, Đảng ủy viên báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Qua đó Đảng ủy đã nhận xét đánh giá chung về những mặt mạnh, yếu và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 để hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Sở Nội vụ quyết định tặng giấy khen cho 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và công nhận xếp loại cho 46 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều giấy khen của Chủ tịch công đoàn Sở Nội vụ do công đoàn viên tham gia các phong trào năm 2018.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo như sau:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018, ngoài thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, thời gian sắp tới thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Sở Nội vụ ghi nhận các ý kiến góp ý của các Chi bộ như: quan tâm bồi dưỡng trung cấp chính trị cho BCH Chi đoàn TNCSHCM, tài liệu gởi cho đảng viên trước khi hội nghị sơ, tổng kết, xem lại cơ cấu của BCH Đảng bộ đối với Chi bộ Văn Phòng không có đảng ủy viên,... và trao đổi một số vấn đề như sau:

1. Đề nghị các chi bộ có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện trong chi bộ Nghị quyết lãnh đạo năm 2019 mà Đảng bộ vừa thông qua một cách nghiêm túc. Định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về thường trực Đảng ủy Sởi Nội vụ tổng hợp báo cáo về trên.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trước mắt là phải nghiêm túc trong việc tham gia học tập các chủ trương nghị quyết.

3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ theo đúng theo quy định 98-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan. Chi bộ, Đảng bộ lãnh đạo công chức, viên chức đề cao trách nhiệm tham mưu, tham gia xây dựng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối chủ trương, pháp luật của đảng, nhà nước; lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính chủ động sáng tạo làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị lãnh đạo những vấn đề cần thiết, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chức năng của chi bộ là bàn sâu những giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện, có phân công, có giao nhiệm vụ, có ra nghị quyết và cuối tháng có kiểm điểm trách nhiệm của đảng viên được phân công.

4. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ theo Chỉ thị 10 - CT/TW ngày 30/3/2017; kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, đội ngũ đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 15/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

5. Chi bộ kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, thật sự thẳn thắn giải quyết các vấn đề cụ thể của chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhưng phải đảm bảo đúng quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Để nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2019 của đảng bộ thành công, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi bộ sắp xếp thời gian làm việc để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy giao; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Đảng, đề nghị toàn thể đảng viên trong  đảng bộ phát huy cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia giám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Chi bộ, của Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đặt biệt là kiểm tra giám sát việc thực hiện thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ./.

                                                                                 VĂN MÚA

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-