Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hội nghị triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số văn bản của UBND tỉnh có liên quan ngành nội vụ
18/10/2016

     Ngày 07/10/2016, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan ngành nội vụ.

     Hội nghị do ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, với sự tham gia của các đại biểu gồm: lãnh đạo, chuyên viên bộ phận tổ chức cán bộ các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu được Phòng Công chức, Viên chức – Sở Nội vụ triển khai một số văn bản như Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Sau khi triển khai, hướng dẫn các văn bản nêu trên, các đại biểu đã có một số ý kiến vướng mắc xoay quanh nghiệp vụ công tác tổ chức ngành nội vụ, Phòng Công chức, Viên chức đã phản hồi một số vướng mắc của các cơ quan, đơn vị.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận tại hội nghị

     Kết luận Hội nghị, ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Phòng Công chức, Viên chức thống kê các ý kiến của đại biểu và trả lời thành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện theo đúng quy định, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị có kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, thực hiện đúng theo các quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản hồi về Sở Nội vụ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

N.Q.S

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-