Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
29/11/2014

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức họp xét duyệt, thẩm định 15 hồ sơ cá nhân đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (TP. Mỹ Tho: 08 hồ sơ; huyện Châu Thành: 03 hồ sơ; huyện Cai Lậy: 01 hồ sơ; TX. Cai Lậy: 01 hồ sơ; huyện Chợ Gạo: 01 hồ sơ; huyện Gò Công Tây: 01 hồ sơ). Trong đó, có 14 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần và 01 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

    Kết quả, các thành viên họp xét nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 09 hồ sơ cá nhân đủ điều kiện (TP. Mỹ Tho: 07 hồ sơ; huyện Chợ Gạo: 01 hồ sơ; huyện Gò Công Tây: 01 hồ sơ) và để lại 06 hồ sơ cá nhân không đủ điều kiện giải quyết chế độ trợ cấp (TP. Mỹ Tho: 01 hồ sơ; huyện Châu Thành: 03 hồ sơ; huyện Cai Lậy: 01 hồ sơ; TX. Cai Lậy: 01 hồ sơ). Đồng thời, giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các cá nhân theo quy định./.

NTL.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-