Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hướng dẫn số 42/HD-SNV về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020
26/03/2020

         Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
         Căn cứ Công văn số 1017/UBND-NCPC ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia Cụm, Khối thi đua và phân công Cụm trưởng, Cụm phó, Khối phó các Khối thi đua năm 2020;
         Ngày 25/3/2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Hướng dẫn số 42/HD-SNV về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020 - Xem chi tiết tại đây.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-