Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam (3/01/1946 – 3/01/2015)
10/04/2015

Cách đây 68 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1-C/VP gửi các ông Bộ trưởng trong đó nêu rõ: "Xét rằng một vài công sở đã tự tiện huỷ bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia".

 

    Thông đạt chỉ rõ "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Thông đạt này không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng tuỳ tiện huỷ bỏ hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ Quốc gia, là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam.

    Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó quyết định: "Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là "Ngày Lưu trữ Việt Nam" với mục đích: Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ".

    Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Thông đạt số 1-C/VP ngày 03/01/1946 đến nay, ngành Lưu trữ Việt Nam đã phát triển và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

    Đối với tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua cùng với sự chủ động tham mưu của Sở Nội vụ, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát UBND tỉnh, công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả phấn khởi như: đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh đã được khởi công xây dựng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, hướng dẫn được tăng cường; công tác phục vụ, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Tuy nhiên, trong công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định như: Một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành; thể thức văn bản mặc dù đảm bảo theo quy định nhưng có nhiều lỗi sai về kỹ thuật trình bày; tài liệu tích đống, bó gói còn nhiều…

    Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang càng tự hào về những thành tích đã đạt được, càng ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của một cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về công tác này. Hy vọng, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các cấp, các ngành, trong thời gian tới, công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

    Đính kèm: Công văn số 1450 /VTLTNN-TCCB ./.

Trương Thị Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-