Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
18/03/2020

         Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 53/KH-UBND Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 - Xem chi tiết tại đây
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức