Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức năm 2015
11/11/2016

     Thực hiện Kế hoạch số 949/KH-SNV ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ về kiểm tra kết quả công tác tuyển dụng viên chức; chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 150/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; việc tổ chức thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2015 và việc vận hành phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, từ ngày 15/9/2016 đến ngày 22/9/2016, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra tại 04 cơ quan, đơn vị, gồm: Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang; Sở Y tế; Phòng Nội vụ huyện Cái Bè và Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông.

     Ngày 03/11/2016, Sở Nội vụ có Thông báo số 2389/TB-SNV về kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 949/KH-SNV. Theo đó, nhìn chung tất cả các đơn vị được kiểm tra đều đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế nhất định như thành viên ban giám sát tuyển dụng viên chức cấp huyện chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện chưa tốt việc xác minh văn bằng chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc; kế hoạch chuyển đổi chưa thể hiện cụ thể số lượng, danh sách công chức, viên chức được chuyển đổi; chưa thực hiện tốt việc niêm yết Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV tại trụ sở cơ quan theo quy định; vẫn còn một số trường hợp bổ nhiệm lại thực hiện trễ so với thời gian quy định; thành phần hồ sơ bổ nhiệm ở một số hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định (các biên bản của cấp ủy, của lãnh đạo đơn vị); công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm ở một số đơn vị chưa theo đúng thời gian quy định; trong hồ sơ gốc của một số viên chức chưa lưu hợp đồng làm việc của viên chức; dữ liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị vẫn chưa cập nhật đầy đủ ở một số mục về nhân thân, quá trình công tác, quá trình đào tạo, bồi dưỡng, chưa thực hiện nghiệp vụ về nâng lương, bổ nhiệm nên phần mềm vẫn còn báo lỗi. Qua đó, Đoàn kiểm tra cũng đã có một số ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể giúp các cơ quan, đơn vị giải quyết các vướng mắc, để tổ chức thực hiện đúng theo quy định trong thời gian tới.

     Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng có một số kiến nghị, đề xuất có liên quan như hướng dẫn danh mục chuyển đổi vị trí công tác định kỳ; hướng dẫn việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các ngành, hạ tiêu chuẩn của thành viên trong Ban kiểm tra, sát hạch được quy định trong thông tư 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ; các vướng mắc liên quan đến số lượng cấp phó, biên chế công chức chuyên trách làm công tác quản lý hồ sơ và việc tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ.

     Sở Nội vụ tổng hợp, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, Sở Nội vụ sẽ rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

N.Q.S

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-