Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
14/08/2018

 

      Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-SNV ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, Đoàn Kiểm tra gồm: đại diện Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ và tại các địa phương có sự tham dự của đại diện Phòng Nội vụ cấp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 14 cơ quan.

      Theo đó, từ ngày 03/7/2018 đến ngày 24/7/2018, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với lãnh đạo và công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của 14 cơ quan, gồm: BQL DA ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, BQL DA ĐTXDCT Nông nghiệp và PTNT tỉnh, BQL Dự án xây dựng công trình Giao thông tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cái Bè, Thanh tra huyện Cái Bè, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy, Phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Đông, Thanh tra huyện Gò Công Đông, Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Tân Phú Đông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú Đông.

      Qua kiểm tra, các cơ quan đã thực hiện tốt việc phổ biến các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ; ban hành Quy chế và Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ hàng năm; bố trí công chức kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ; bố trí kho lưu trữ hiện hành để bảo quản tài liệu …. Tuy nhiên, do nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ là kiêm nhiệm, hầu hết chưa qua các lớp đào tạo nghiệp vụ nên còn hạn chế trong việc hướng dẫn, tham mưu trong công tác văn thư, lưu trữ, như: còn lúng túng trong quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến; hồ sơ hành chính mới lập sơ bộ, chưa được giao nộp vào Lưu trữ cơ quan; tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý còn rất lớn; diện tích kho lưu trữ còn chật hẹp, có cơ quan chưa bố trí được kho lưu trữ hiện hành...

     Ngoài các nội dung kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, Đoàn còn kết hợp khảo sát, hướng dẫn một số nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn thư, lưu trữ cho các cơ quan.

     Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra kiến nghị các cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những quan tâm, chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ; nhất là công tác lập hồ sơ công việc, quan tâm bố trí kinh phí xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan; bố trí kho lưu trữ hiện hành đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ./.

Trương Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-