Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
09/10/2019

         ​Thực hiện Kế hoạch số 661/KH-SNV ngày 21/3/2019 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, từ 10/9/2019-20/9/2019, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 14 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu  tư; Bưu điện Tiền Giang; Công ty Điện lực Tiền Giang; Trường Cao đẳng Tiền Giang; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Tây; Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố Mỹ Tho.

Qua kiểm tra, nhìn chung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời đối với công tác văn thư, lưu trữ; Công tác soạn thảo và ban hành văn bản hành chính về cơ bản thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến tại các cơ quan được thực hiện theo quy định; Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan có những chuyển biến tích cực; Việc quản lý và sử dụng con dấu thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Đa số các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí diện tích phòng kho cho công tác bảo quản tài liệu lưu trữ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm, chỉ đạo kịp thời….Riêng việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống đã được quan tâm hơn, cụ thể có 04/14 cơ quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục          Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng; Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Mỹ Tho; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Gò Công Tây) đã chỉnh lý hoàn chỉnh khối tài liệu tồn đọng, với tổng số 538,5 mét giá tài liệu và 01 cơ quan (Công ty Điện lực Tiền Giang) đã chỉnh lý sơ bộ 462,15 mét tài liệu.

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác soạn thảo và ban hành văn bản vẫn còn một số sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày (như thẩm quyền ký văn bản; nơi nhận; số, ký hiệu văn bản; kính gửi; đánh số trang…); bản chính văn bản đến còn lưu tại bộ phận văn thư; một số văn bản đi lưu tại văn thư chưa được đóng dấu, văn bản đi cho nhiều hệ thống số, tập lưu văn bản đi không đầy đủ, không lưu văn bản đi tại Văn thư; Công tác lập hồ sơ công việc còn hạn chế, việc giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ chưa được đầy đủ; Một số nơi chưa bố trí kho lưu trữ hoặc bố trí kho tạm, kho lưu trữ còn chật hẹp, chưa đảm bảo công tác bảo quản an toàn tài liệu.

          ​Tại các buổi làm việc, ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, quan tâm bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ./.

                                                                                                Trương Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-