Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

lấy ý kiến khảo sát thực trạng phân công, bố trí công tác đối với CBCCVC có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh
24/04/2019

Để có thông tin chính xác, khách quan phục vụ cho việc đánh giá thực trạng phân công, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ gửi đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho phiếu lấy ý kiến khảo sát đánh giá thực trạng phân công, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học (có danh sách kèm theo). Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương nhưng không có tên trong danh sách thì đề nghị các đơn vị báo cáo bổ sung, đồng thời cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp.

Các cơ quan, đơn vị trả lời trực tiếp vào Phiếu khảo sát, sau đó gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/5/2019 (kèm danh sách báo cáo theo nội dung khảo sát). Để đảm bảo cho việc tổng hợp kết quả khảo sát kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị  các cơ quan, đơn vị  gửi kèm file danh sách báo cáo (file excel) qua địa chỉ hộp thư công vụ vanthithaotrinh@tiengiang.gov.vn./.

 (Phiếu khảo sát, danh sách CBCCVC có trình độ sau đại học được gửi qua văn phòng điện tử của các cơ quan, đơn vị)

Danh sách Thạc sĩ

Danh sách Tiến sĩ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-