Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các Ban và Chi cục
10/06/2018

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Tôn giáo (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (xem chi tiết tại đây)

- Điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ tháng 9, 10, 11 và tháng 12 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Sở nội vụ (Xem chi tiết tại đây)

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức