Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
09/06/2021

        Ngày 04/5/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

        Khảo sát được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cấp chính quyền địa phương (bao gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

        Việc khảo sát được thực hiện theo 03 hình thức, gồm: Khảo sát trực tiếp, khảo sát điện tử, Khảo sát thông qua việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính. Thời gian khảo sát được thực hiện vào quý II, III năm 2021, thông qua việc khảo sát sẽ lan tỏa tinh thần thực thi công vụ hướng đến sự hài lòng của đến người dân, doanh nghiệp.

Chi tiết tại Kế hoạch số 109/KH-UBND

Nguyễn Thị Lương - Phòng CCHC Sở Nội vụ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-