Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
14/11/2017

     Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

     Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được ban hành với mục tiêu "Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước".

     Nghị định đã quy định nhiều nội dung mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đó là:

     - Mở rộng phạm vi đối tượng đào tạo, bồi dưỡng: cán bộ trong cơ quan nhà nước; công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã; công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

     - Tách bạch rõ nội dung, quy định hoạt động đào tạo riêng, bồi dưỡng riêng; chú trọng và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo vị trí việc làm;

     - Hạn chế đào tạo trình độ đại học trở xuống; đồng thời mở rộng điều kiện đào tạo sau đại học; quy định cụ thể hơn về đền bù chi phí đào tạo;

     - Quy định các hình thức bồi dưỡng; nội dung bồi dưỡng; chương trình, tài liệu bồi dưỡng như: bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm,.v.v… Quy định việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức;

     - Đẩy mạnh thực hiện phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng, trong biên soạn, thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng; trong xét đền bù, thu hồi chi phí đền bù. Đề cao vai trò tự học của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần xã hội học tập;

     - Quy định đầu mối quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng; Trách nhiệm của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng; Chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

     Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức./.

 

Trần Thanh Liêm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Nội vụ
 Về việc ban hành quy chế kinh phí công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ
 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 (bổ sung) của Sở Nội vụ
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-