Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Phân chia lại các Cụm, Khối thi đua và phân công Cụm trưởng, Cụm phó, Khối phó năm 2018
08/07/2018

 

     Thực hiện Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 1554/UBND-NC ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh, ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2202/UBND-NC về việc phân chia các Cụm, Khối thi đua và phân công Cụm trưởng, Cụm phó, Khối phó năm 2018.

     Theo đó, UBND tỉnh phân chia các Cụm, Khối thi đua và phân công Cụm trưởng, Cụm phó, Khối phó năm 2018 như sau:

     Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn, gồm: Các huyện Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo (02 Tiểu cụm); Các huyện, thành phố, thị xã còn lại (01 Cụm thi đua xã, phường, thị trấn).

       Cụm thi đua các huyện, thành, thị, gồm: Thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo (Tiểu cụm 1). Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông (Tiểu Cụm 2).

        Các khối thi đua bao gồm:

     - Khối thi đua sở, ngành quản lý nhà nước (20 đơn vị).

     - Khối thi đua đơn vị sự nghiệp (08 đơn vị).

     - Khối thi đua cơ quan công tác Đảng (10 đơn vị).

     - Khối thi đua Mặt trận và tố chức chính trị - xã hội (06 đơn vị).

     - Khối thi đua tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (21 đơn vị).

     - Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc Trung ương, tỉnh (14 đơn vị).

     - Khối thi đua đơn vị quản lý ngành dọc và cơ quan Trung ương (19 đơn vị).

     - Khối thi đua tổ chức tín dụng (43 đơn vị).

     - Khối thi đua Hợp tác xã (65 đơn vị).

     - Khối thi đua Doanh nghiệp (39 đơn vị).

     - Khối thi đua Doanh nghiệp - thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (100 đơn vị).

     - Khối thi đua Doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp (57 đơn vị).

     - Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo (560 đơn vị).

     - Khối thi đua ngành Y tế (29 đơn vị).

     Đồng thời, phân công cụm trưởng, khối trưởng, khối phó năm 2018 như sau: Khối trưởng các Khối thi đua sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh phân công các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách chỉ đạo, điều hành, xét thi đua cuối năm. Cụm trưởng Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn giao UBND các huyện, thành phố, thị xã phân công. Cụm thi đua các huyện, thành, thị giao thành phố Mỹ Tho là Cụm trưởng và Cụm phó là thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phú Đông.

(Nội dung chi tiết xem Công văn số 2202/UBND-NC tại đây)./.                                    

                                                                             Mộng Thường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-