Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Phổ biến pháp luật về tôn giáo tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
09/10/2019

         Trong 02 ngày, ngày 20 và 30/9/2019, tại Nhà văn hóa phường 2 và Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên của thành phố Mỹ Tho, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ,  được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Mỹ Tho và Thành đoàn thành phố Mỹ Tho mời tham gia báo cáo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo và tình hình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Có gần 250 công chức đối tượng 4 tham dự tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc an ninh và 60 cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đoàn cơ sở.

         Tại buổi bồi dưỡng, các đại biểu được ông Trần Văn Khuê, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thông tin tình hình tôn giáo ở trong tỉnh, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 và giải đáp một số thắc mắc của đại biểu về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo.

         ​Việc bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tôn giáo nhằm trang bị cho công chức và cán bộ Đoàn cơ sở những hiểu biết về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo để tham gia cùng các cấp chính quyền vận động và tập hợp quần chúng, đoàn viên là tín đồ các tôn giáo nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan đơn vị và địa phương./.Tuyên truyền pháp luật tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Mỹ Tho./.

 

Hữu Đức

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức