Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01/10/2019

       Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      Theo đó, việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải đảm bảo 08 tiêu chuẩn chung như: Nắm vững chủ trương, đường lối, gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; lối sống trung thực, khiêm tốn, liêm chính, giản dị; có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; có năng lực tham mưu trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa; có năng lực phối hợp; có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên.

       Ngoài những tiêu chuẩn chung, việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng 03 tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

       - Đối với chức danh Giám đốc: Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chức vụ tương đương trở lên; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chức danh tương đương.

       - Đối với chức danh Phó Giám đốc: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; Đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chức danh tương đương; Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chức danh tương đương.

       Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/10/2019 và thay thế Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Xem chi tiết Thông tư tại đây)

B.N.Duy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-