Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Rà soát kết quả sửa chữa, cập nhật nội dung, biên tập lại bản đồ hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/07/2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố Mỹ Tho

         Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp;

         Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí thực hiện dự án “Hiện chỉnh, cập nhật, biên tập và in bản đồ hành chính cấp huyện và bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang"

         Ngày 02/4/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 780/SNV-XDCQ&CTTN Về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phối hợp rà soát, cập nhật nội dung và ký pháp lý trên bản phác thảo tác giả khối bản đồ hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang

         Đến nay, công tác rà soát, cập nhật nội dung, biên tập bản đồ hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Đơn vị thi công) đã thực hiện  hoàn thành theo ý kiến sửa chữa trên bản đồ giấy, phiếu ghi nội dung sau khi kết thúc đợt công tác làm việc tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang.

         Nhằm sửa chữa triệt để các thiếu sót, tồn tại trên bộ bản đồ và phiếu cập nhật nội dung hiệu chỉnh bản đồ hành chính in trên giấy của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã đối chiếu, rà soát kết quả sửa chữa, cập nhật nội dung, biên tập lại bản đồ hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

         Kết quả rà soát, đối chiếu việc sửa chữa, cập nhật nội dung, biên tập lại bản đồ hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đề nghị quý cơ quan vui lòng có văn bản phản hồi và phiếu cập nhật nội dung hiệu chỉnh bản đồ hành chính (nếu có) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2021 để phối hợp, thống nhất thực hiện.

         Tài liệu đính kèm: File bản đồ hành chính đã cập nhật chỉnh sửa và phiếu ghi ý kiến cập nhật nội dung hiệu chỉnh bản đồ hành chính cấp huyện của các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

         1. Huyện Cái Bè;

         2. Huyện Cai Lậy;

         3. Thị xã Cai Lậy;

         4. Huyện Tân Phước;

         5. Huyện Châu Thành;

         6. Thành phố Mỹ Tho;

         7. Huyện Chợ Gạo;

         8. Huyện Gò Công Tây.

         9. Thị xã Gò Công;

         10. Huyện Gò Công Đông;

         11. Huyện Tân Phú Đông.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-