Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2021
25/06/2021

         Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, năm 2021, Sở Nội vụ thực hiện rà soát, đánh giá 08 thủ tục hành chính có liên quan về lĩnh vực Hội gồm: Công nhận ban vận động thành lập hội; thành lập hội; phê duyệt điều lệ hội; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; đổi tên hội; hội tự giải thể; báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường; cho phép hội đặt văn phòng đại diện.

         Qua rà soát, Sở Nội vụ đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hội đối với thủ tục thành lập hội.

(Đính kèm Công văn 1523 /SNV-VP ngày 24/6/2021 của Sở Nội vụ)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-