Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
05/10/2018

 

Ngày 19/9/2018, tại Hội trường Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ qui định tiết và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo với gần 120 vị đại biểu là chức sắc, nhà tu hành của Phật giáo, Tin lành Việt Nam (miền Nam), Nữ tu (đạo Công giáo), Minh sư đạo và Cao đài (Tây Ninh, Tiên Thiên, Chơn Lý, Việt Nam - Bình Đức).

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe các nội dung mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo như: chủ thể thực hiện quyền tự do TNTG, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thời gian công nhận tổ chức tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài...và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu thủ tục hành chính ban hành  trong Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNTG.

Việc triển khai Luật TNTG và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP sẽ góp phần giúp cho tổ chức và cá nhân tôn giáo hiểu rõ các qui định của Luật TNTG và thực hiện đúng các biểu mẫu về thủ tục hành chính.

Quang cảnh hội nghị

Hữu Đức

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-