Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thành lập tổ kiểm tra công vụ
14/03/2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ của CBCCVC, ngày 01 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-SNV về kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ nhằm tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tổ kiểm tra công vụ có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước trong thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-UBND.

Tổ kiểm tra công vụ sẽ tiếp nhận và tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo về hành vi vi phạm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tổ kiểm tra công vụ lập biên bản, đình chỉ việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kể cả vi phạm quy chế làm việc do cơ quan nhà nước quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Tổ kiểm tra công vụ xuất trình công lệnh với thủ trưởng cơ quan hoặc người trực cơ quan để thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể đi kiểm tra thực tế khối Đảng, Đoàn thể.

Các thành viên của Tổ kiểm tra công vụ phải giữ tư cách chuẩn mực, không được sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức nhà nước. Phải nghiêm túc, không được xuề xòa, nể nang bỏ qua các lỗi vi phạm của tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức. Thành viên của Tổ kiểm tra công vụ nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cũng bị xử lý./.

                                                                      Trần Thanh Liêm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 449
  Tổng lượt truy cập: 615114