Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thành lập tổ kiểm tra công vụ
14/03/2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ của CBCCVC, ngày 01 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-SNV về kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ nhằm tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tổ kiểm tra công vụ có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước trong thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-UBND.

Tổ kiểm tra công vụ sẽ tiếp nhận và tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo về hành vi vi phạm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tổ kiểm tra công vụ lập biên bản, đình chỉ việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kể cả vi phạm quy chế làm việc do cơ quan nhà nước quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Tổ kiểm tra công vụ xuất trình công lệnh với thủ trưởng cơ quan hoặc người trực cơ quan để thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể đi kiểm tra thực tế khối Đảng, Đoàn thể.

Các thành viên của Tổ kiểm tra công vụ phải giữ tư cách chuẩn mực, không được sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức nhà nước. Phải nghiêm túc, không được xuề xòa, nể nang bỏ qua các lỗi vi phạm của tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức. Thành viên của Tổ kiểm tra công vụ nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cũng bị xử lý./.

                                                                      Trần Thanh Liêm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-