Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
24/05/2018

 

     Ngày 15/5/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành Nội  vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Hội nghị do ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Chánh Văn phòng phụ trách công tác cán bộ) của các Sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo của các Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã và trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở.

     Tại hội nghị, ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc sở đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

     Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu và công chức, viên chức ngành Nội vụ.     Trong đó, tập trung vào những vấn đề chủ yếu như việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác tinh giản biên chế; vấn đề về phân cấp quản lý; thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh…

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của công chức, viên chức ngành Nội vụ và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời gian tới, Ông yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

     1. Đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số CCHC tỉnh; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, tuyên truyền CCHC;

     2. Tập trung rà soát để sắp xếp, tổ chức lại trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; triển khai Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang;

     3. Thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018-2021; tiếp tục kiểm tra công vụ;

     4. Hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ kèm hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu của các địa phương trong tỉnh; trình Hội đồng thẩm định cấp nhà nước thẩm định hồ sơ bản đồ địa giới hành chính dự án 513  trên địa bàn tỉnh;

     5. Tổ chức Đối thoại với thanh niên năm 2018;

    6. Chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc….

VPS

Hình ảnh tại Hội nghị

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-