Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Sở Nội vụ triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP Và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ
18/06/2015

Ngày 27/5/2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ Tiền Giang chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tiến hành tổ chức triển khai cho lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện về Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

    Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nêu rõ mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.
    Đại diện Sở Nội vụ trình bày một số nội dung chủ yếu về chế độ, chính sách của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, các đối tượng tinh giản biên chế là những người có thời gian làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, có đóng bảo hiểm xã hội và đáp ứng các yêu cầu về đối tượng theo quy định. Đối với Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đối tượng là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ từ Trung ương đến cấp xã khi nghỉ hưu thì áp dụng chế độ, chính sách gồm: Chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; Chế độ, chính sách đối với cán bộ tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu; Chế độ, chính sách đối với cán bộ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.
    Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang hướng dẫn các nội dung liên quan đến điều kiện nghỉ hưu, độ tuổi nghỉ hưu, chế độ nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Đại diện Sở Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí, chấp hành kinh phí và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.
    Nghị định số 108/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2015 và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
    Nghị định 26/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2015 và được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

Trần Thanh Liêm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-