Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tăng cường quản lý công tác đào tạo sau đại học
27/06/2019

 

Ngày 13/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 2523/UBND-NCPC về việc thu hồi kinh phí đào tạo và các trường hợp vượt quá thời gian đào tạo của CBCCVC mà chưa có báo cáo.

Thời gian qua, công tác đào tạo sau đại học của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, qua đó, nhằm nhân cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác quản lý công tác đào tạo sau đại học, nhất là việc báo cáo kết quả học sau đại học với cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng (Sở Nội vụ) chưa được quan tâm đúng mức.

Cụ thể, có đến 76 trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cử đi đào tạo sau đại học từ năm 2012-2016, nhưng đến nay, cơ quan sử dụng CBCCVC đó chưa có báo cáo kết quả học tập sau đại học. Ngoài ra, có đến 03 trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

Từ những nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các cơ quan đơn vị có CBCCVC được cử đi đào tạo sau đại học, đến nay đã hết thời gian cử đi đào tạo theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến hảnh rà soát, báo cáo bằng văn bản kết quả đào tạo sâu đại học về Sở Nội vụ. Trường hợp CBCCVC đã chuyển công tác thì đơn vị mới chịu trách nhiệm báo cáo.

- Thu hồi kinh phí đào tạo ngân sách nhà nước đã cấp đối với 03 trường hợp, không hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định.

- Cập nhật kết quả đào tạo sau khi CBCCVC đã tốt nghiệp đại học, sau đại học (kể cả các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác được cấp có thẩm quyền cử đi học) vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2326/UBND-NC ngày 22/6/2018 về thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác và cập nhật thông tin của CBCCVC.

(Xem chi tiết Công văn số 2523/UBND-NCPC, Công văn số 2326/UBND-NC ngày 22/6/2018 và Báo cáo số 1218/BC-SNV)

PC-TH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-