Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tăng cường quản lý công tác đào tạo sau đại học
27/06/2019

 

Ngày 13/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 2523/UBND-NCPC về việc thu hồi kinh phí đào tạo và các trường hợp vượt quá thời gian đào tạo của CBCCVC mà chưa có báo cáo.

Thời gian qua, công tác đào tạo sau đại học của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, qua đó, nhằm nhân cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác quản lý công tác đào tạo sau đại học, nhất là việc báo cáo kết quả học sau đại học với cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng (Sở Nội vụ) chưa được quan tâm đúng mức.

Cụ thể, có đến 76 trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cử đi đào tạo sau đại học từ năm 2012-2016, nhưng đến nay, cơ quan sử dụng CBCCVC đó chưa có báo cáo kết quả học tập sau đại học. Ngoài ra, có đến 03 trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

Từ những nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các cơ quan đơn vị có CBCCVC được cử đi đào tạo sau đại học, đến nay đã hết thời gian cử đi đào tạo theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến hảnh rà soát, báo cáo bằng văn bản kết quả đào tạo sâu đại học về Sở Nội vụ. Trường hợp CBCCVC đã chuyển công tác thì đơn vị mới chịu trách nhiệm báo cáo.

- Thu hồi kinh phí đào tạo ngân sách nhà nước đã cấp đối với 03 trường hợp, không hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định.

- Cập nhật kết quả đào tạo sau khi CBCCVC đã tốt nghiệp đại học, sau đại học (kể cả các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác được cấp có thẩm quyền cử đi học) vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2326/UBND-NC ngày 22/6/2018 về thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác và cập nhật thông tin của CBCCVC.

(Xem chi tiết Công văn số 2523/UBND-NCPC, Công văn số 2326/UBND-NC ngày 22/6/2018 và Báo cáo số 1218/BC-SNV)

PC-TH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương