Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tập huấn công tác tôn giáo năm 2019 cho các cấp ngành thị xã Cai Lậy
01/07/2019

Ngày 14/6/2019, tại Trung tâm giáo dục chính trị Thị xã Cai Lậy, Ban Tôn giáo -Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã Cai Lây tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2019.

Đến dự Hội nghị có: ông Trần Văn Khuê, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; ông Trần Văn Thức, Trưởng ban Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng  Phòng Nội vụ Thị xã Cai Lậy; lãnh đạo Phòng Nội vụ và gần 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận làm công tác tôn giáo các cấp của thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Văn Khuê thông tin tình hình tôn giáo trong nước và địa phương; quan điểm Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác tôn giáo; các điểm mới Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP  ngày 30/12//2013 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thẩm quyền giải quyết một số công việc thuộc cấp huyện, xã theo qui định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản pháp luật khác có liên quan đến tôn giáo và giải đáp những thắc về vấn đề nhà đất liên quan tôn giáo; xây dựng sửa chữa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo…

Được biết Hội nghị lần này là nhằm đánh giá rút kinh nghiệm sau hơn một năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại thị xã để cán bộ, công chức ban ngành đoàn thể các cấp của thị xã có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo từ đó tham mưu giúp Thị ủy và UBND thị xã giải quyết nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đồng báo có đạo ở địa phương đúng qui định pháp luật.

Trần Văn Khuê

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-