Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính
19/10/2020

         Nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm của cá nhân cán bộ, công chứcvàcơ quan hành chính nhà nước trong việc tham mưu giải quyết thủtục hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu, trình UBND tỉnh dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính (Công văn số 2260/SNV-CCHC ngày 06 tháng 10 năm 2020).

         Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, sẽ góp phần không nhỏ trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, địa phương và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước

BBT Website Sở Nội vụ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương