Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
09/02/2021

        Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

        Theo quy định tại Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

        Trên cơ sở đó, sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 31 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

        Trụ sở Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang đặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: số 02 Trương Định, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3875.063 - 0273.3872.415.

        Đối với cấp huyện, Ủy ban nhân 11 huyện, thị xã, thành phố đã thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập 11 Ủy ban bầu cử ở cấp huyện. Tại cấp xã, Ủy ban nhân dân 172 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập 172 Ủy ban bầu cử ở cấp xã và thực hiện việc báo cáo danh sách thành viên Ủy ban bầu cử ở cấp mình đảm bảo thời gian theo quy định.

Chi tiết Quyết định số 89/QĐ-UBND tại đây./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức