Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2014 - 2016
08/04/2015

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tổ chức bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố và bầu cử Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tổ chức bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố và bầu cử Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

 

    Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho đã ban hành Quyết định số 2660-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố và bầu cử Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2014-2016 do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.

    Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014, theo đó, thống nhất chọn ngày bầu cử Trưởng ấp, khu phố và bầu cử Phó Trưởng ấp, khu phố là ngày Chủ nhật, 23 tháng 3 năm 2014, tổ chức bầu cử đồng loạt ở tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

    Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Mỹ Tho hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường, xã tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tổ chức tốt việc tổng kết nhiệm kỳ khu phố, ấp, qua đó phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia bàn và biểu quyết các vấn đề quan trọng ở cộng đồng dân cư làm cơ sở cho chính quyền quyết định.

    Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các địa phương thực hiện bám sát đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Việc triển khai tuyên truyền được các địa phương thực hiện với nhiều hình thức cả về chiều rộng lẫn chiều sâu như: Triển khai trong nội bộ cán bộ, công chức 17 phường, xã: 116 cuộc với 3.174 lượt cán bộ, công chức tham dự; Tuyên truyền rộng rãi ra đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân: 914 cuộc với tổng số 43.807 lượt người tham dự; Tuyên truyền trên đài phát thanh của phường, xã: 354 cuộc, thời lượng phát thanh trung bình: 7 đến 10 phút/cuộc. Qua tuyên truyền đã giúp cho nhân dân trên địa bàn thành phố biết về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn ứng cử của Trưởng và Phó Trưởng ấp, khu phố; về nguyên tắc bầu cử và ngày tổ chức bầu cử Trưởng, phó ấp, khu phố trên địa bàn,... để nhân dân hưởng ứng cuộc bầu cử, đảm bảo cho công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng tiến độ, đúng quy định.

    Toàn thành phố có 246 người ứng cử Trưởng ấp, khu phố; 246 người ứng cử Phó Trưởng ấp, khu phố, tổng cộng có 492 người tham gia ứng cử.

    Trong đó: Ứng viên tái cử: 204 người (tái cử Trưởng ấp, khu phố: 111 người, tái cử Phó Trưởng ấp, khu phố: 93 người); Ứng viên trẻ tuổi nhất: 21 tuổi; Ứng viên cao tuổi nhất: 69 tuổi; (Tuổi trung bình của ứng viên: 47 tuổi); Đảng viên ứng cử: 184 người; Ứng viên có trình độ từ lớp 9 trở lên: 486 người;

    Cuộc bỏ phiếu bầu cử Trưởng ấp, khu phố và bầu cử Phó Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 23/3/2014. Tất cả các thành viên Tổ bầu cử đều có mặt để thực hiện công việc của mình tại điểm bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. đảm bảo thời gian. Trong quá trình bầu cử, các thành viên Tổ bầu cử thể hiện sự ân cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình cho cử tri đại diện hộ gia đình việc nhận phiếu bầu, bỏ phiếu vào thùng phiếu.

    Toàn thành phố Mỹ Tho có 49.609 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử. Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo xảy ra trong thời gian tổ chức bầu cử.

    Đến 11 giờ 30 ngày 23/3/2014, cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho kết thúc với tỉ lệ 99,95% cử tri tham gia bầu cử. Việc kiểm phiếu xác định ứng viên trúng cử được tiến hành ngay sau đó và kết thúc lúc 16 giờ 00 ngày 23/3/2014, đảm bảo đúng theo quy định.

    Kết quả bầu cử đã xác định được 123 người trúng cử Trưởng ấp, khu phố và 123 người trúng cử Phó Trưởng ấp, khu phố. Trong đó:

    + Trúng cử Trưởng ấp, khu phố là 123 người: có 18 nữ; 87 đảng viên; 107/111 người tái cử.
    + Trúng cử Phó Trưởng ấp, khu phố là 123 người: có 44 nữ; 43 đảng viên; 88/93 người tái cử.

    Với sự lãnh đạo tập trung của Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố, công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố và bầu cử Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2014 – 2016 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật.

Trần Thanh Liêm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-