Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thanh tra huyện Châu Thành Điểm sáng của ngành thanh tra
29/09/2021

         Để nâng chất hoạt động, Thanh tra huyện Châu Thành đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại những vụ việc tồn đọng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa sai phạm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ, việc, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

         Thanh tra huyện Châu Thành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Châu Thành, có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

         TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA

         5 năm qua (2015 -2019), được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện, định hướng công tác và hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức ngành thanh tra huyện Châu Thành, không ngừng nỗ lực cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị liên quan, công tác thanh tra huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

         Trong 5 năm, Thanh tra huyện Châu Thành đã Thanh tra hành chính 28 cuộc gồm các nội dung: việc chấp hành pháp luật trong thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ chính sách; thanh tra chuyên đề về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về thu, chi tài chính như: chủ tài khoản duyệt chi chứng từ khi chưa được bổ nhiệm, duyệt chi không đúng đối tượng, thiếu chứng từ gốc, chi không đúng quy chế chi tiêu nội bộ; mua sắm tài sản không đúng với tiêu chuẩn, định mức; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định...

         Tương tự, đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, ngành Thanh tra huyện cũng phát hiện nhiều sai phạm trong giải quyết thủ tục về đất đai theo phân cấp còn nhiều hồ sơ trễ hẹn so với quy định, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa kịp thời; cho thuê đất công sai thẩm quyền, thu tiền cho thuê đất công để ngoài không nộp vào ngân sách theo quy định; còn cho mượn đất công, để đất công bị lấn chiếm, chiếm dụng... Về xây dựng cơ bản, qua thanh tra cũng đã phát hiện nhiều sai phạm của một số tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ... Kết quả, đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm: về kinh tế, thu hồi số tiền trên 1,8 tỷ đồng; về hành chính: kiểm điểm rút kinh nghiệm 171 cá nhân, kỷ luật 21 cá nhân, chấn chỉnh quản lý 40 đơn vị; về hình sự: chuyển cơ quan công an điều tra xử lý 01 vụ 01 đối tượng.

         ​Cùng với đó, Thanh tra huyện cũng đã thực hiện 13 cuộc thanh tra trách nhiệm việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, KNTC và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền là trên 2,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm: về kinh tế, thu hồi số tiền 775.098.738 đồng; về hành chính: kiểm điểm rút kinh nghiệm 109 cá nhân, kỷ luật 18 cá nhân, chấn chỉnh quản lý 16 đơn vị.

 

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT TỐT KNTC

 

 Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, Thanh tra huyện còn tham mưu tốt cho UBND huyện Châu Thành thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong 5 năm, đơn vị đã tham mưu thụ lý giải quyết 03 đơn khiếu nại và 02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, kết quả: đình chỉ giải quyết 02 đơn khiếu nại (qua đối thoại đã vận động người khiếu nại rút đơn), ban hành quyết định giải quyết 01 đơn khiếu nại (đúng một phần); kết luận 02 đơn tố cáo (đúng một phần). Cùng với đó, tham mưu thành lập Tổ Kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất trách nhiệm tiếp công dân được 72 cuộc/72 đơn vị (51 lượt xã, thị trấn và 21 lượt cơ quan chuyên môn cấp huyện); phát hiện 32/72 đơn vị vi phạm. Qua kiểm tra đã phát hiện một số nội dung chưa thực hiện đúng quy định và kịp thời kiến nghị xử lý những tồn tại yếu kém trong việc tiếp công dân…

Ngoài ra, Thanh tra huyện cũng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nhất là công tác công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Với việc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thanh tra của Thanh tra tỉnh giao, 5 năm qua, Thanh tra huyện Châu Thành được khen thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh; được tặng nhiều Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ…

Phó Chánh Thanh tra huyện Châu Thành, Ngô Đình Hải, chia sẻ: “Thanh tra là ngành khá nhạy cảm đòi hỏi người làm công tác này phải hết sức công tâm khách quan, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức những năm qua đã được cấp trên ghi nhận và khen thưởng; đây là động lực quan trọng để đơn vị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-