Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Tiền Giang năm 2021
03/11/2021

         Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển công chức, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

          Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết. Về thời gian, địa điểm thi; thời gian ôn tập; thời gian thu lệ phí: Hội đồng sẽ thông báo sau.

         Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 trên website của Sở Nội vụ.

         Trân trọng./.

Đính kèm:

- Thông báo số 2610/HĐTT của Hội đồng thi tuyền công chức năm 2021;

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện;

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện.

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-