Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020
09/02/2021

         Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

         Theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Thông báo kết quả thi vòng 2 (phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành) và dự kiến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

         Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo đến các cơ quan, địa phương và thí sinh được biết.

          Đính kèm: danh sách tổng hợp kết quả thi vòng 2./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức