Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
02/03/2021

         Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2020;

         Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 (đính kèm Quyết định  456/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

         Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển (từ ngày 03/3/2021 đến 17 giờ 00 ngày 01/4/2021), người trúng tuyển phải đến Phòng Tổ chức và quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ (trong giờ hành chính) hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trước khi ra quyết định tuyển dụng công chức.

         Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

         1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

         2. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

         Sở Nội vụ xin trân trọng thông báo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-