Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Đóng lệ phí kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021
18/11/2021

         Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

         Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo việc đóng lệ phí kỳ thi như sau:

         1. Mỗi thí sinh đóng 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng) vào số tài khoản ngân hàng của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang như sau:

         - Tên tài khoản: SO NOI VU TIEN GIANG

         - Số tài khoản: 71010001885773 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

         2. Hình thức nộp: nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản.

         3. Đề nghị thí sinh đóng lệ phí thi vào số tài khoản trên và ghi rõ các thông tin sau: số thứ tự theo danh sách đủ điều kiện dự thi do Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 + họ và tên thí sinh + nộp lệ phí thi nâng ngạch năm 2021.

         Ví dụ: 01 Nguyễn Văn A nộp lệ phí thi nâng ngạch năm 2021.

         4. Thời gian đóng lệ phí: từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 03/12/2021. Sau khi đối chiếu kiểm tra tài khoản ngân hàng và nhận được lệ phí thi nâng ngạch của thí sinh, Sở Nội vụ sẽ xuất Biên lai thu tiền phí, lệ phí và gửi lại cho thí sinh vào ngày thi.

         Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, người đủ điều kiện dự thi phải nộp phí thi nâng ngạch theo quy định, đề nghị thí sinh đóng lệ phí đúng thời hạn nêu trên để Hội đồng thi nâng ngạch tổng hợp lập danh sách phòng thi.

         Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi đều được cập nhật và đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi.

(Đính kèm Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang)./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-